Zastań

  • Prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu numer 36/66, położonej w miejscowości Zastań, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, o obszarze 0,0600 ha,
  • Prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu numer 36/67, położonej w miejscowości Zastań, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, o obszarze 0,0599 ha,
  • Udział wynoszący 8/400 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntu numer 36/84 oraz numer 36/118, położonej w miejscowości Zastań, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, o łącznym obszarze 1,1583 ha, stanowiącej drogę dojazdową/00016996/8;